www.hapikado.pl - wózki Espiro, Baby Design, Euro-Cart, EasyGo, Prampol, 4baby, Prampol, Dorjan, Caretero

0,00 zł

Regulamin

 

Postanowienia ogólne

Sklep jest własnością firmy Hapikado Marta Wieczorek z siedzibą Ząbkach, przy ulicy Piłsudskiego 113E/13, wpisaną do rejestru ewidencji pod numerem REGON: 551079680, NIP: 757-139-17-47


Zasady dokonywania zakupów

 • Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

 • Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • Zakupy w sklepie internetowym Hapikado mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

 • Dostawa towarów jest ograniczona wyłącznie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Zamówienia na produkty oferowane na stronie www.hapikado.pl można składać w następujący sposób:

  • poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.hapikado.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia,

  • poprzez email: przesyłając zamówienie na adres sklep@hapikado.pl lub hapikado@wp.pl podając w treści nazwę, kolor i ilość wybranych produktów, dane kupującego (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz adres dostawy.

 • Podanie numeru telefonu lub adresu email jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia.

 • Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez obsługę Sklepu. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.

 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami lezącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 • Anulowanie zamówienia lub dokonanie w nim zmian jest możliwe, jeżeli zamówienie nie zostało przekazane do realizacji. W tym celu należy skontaktować się z DZIAŁEM OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO (tel. 509-017-564 lub 600-115-300).

 • Nie ma możliwości anulowania zamówienia po jego wysyłce.

 • Oferta na produkty oznaczone jako "Promocja" lub "Wyprzedaż" jest ograniczona czasowo lub obowiązuje do wyczerpania zapasów. Zamówienie w takim wypadku może zostać anulowane przez Sklep. Warunki promocji opisane są w treści informacji o produkcie.

Ceny

 • Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT 23%.

 • Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta, a także w w zakładce "Koszty dostawy". Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy i podatkiem Vat) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 • Sklep nie oferuje żadnych dodatkowo płatnych produktów i usług, jak np. zapakowanie towaru w ozdobne opakowanie czy dodatkowe ubezpieczenie.

 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę Sklepu bądź błąd serwera, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

Realizacja zamówienia:

 • Zamówienia są wysyłane ze Sklepu w ciągu 1-8 dni roboczych.
  W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym - paczka wysyłana jest po zaksięgowaniu wpływu środków w wysokości 100% wartości zamówienia (wartość zamówionego towaru plus koszty wysyłki) z podanym numerem zamówienia na rachunek bankowy .
  BNP PARIBAS BANK
  20 1750 0009 0000 0000 2329 0987

 • Wysyłki zamówionych produktów realizujemy za pomocą firm kurierskich DPD lub Siódemka.

 • Przesyłki kurierskie są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej.

 • Na wpłatę Sklep czeka 7 dni od momentu zamówienia. Brak wpłaty pełnej kwoty za transakcję w tym terminie na rachunek firmy jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy kupna.

 • Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura – dawnych rachunek bez Vat)).

Sposoby płatności

 • za pobraniem - płacąc dostawcy przy odbiorze przesyłki,

 • przelewem - dokonując przedpłaty bezpośrednio na konto Hapikado 20 1750 0009 0000 0000 2329 0987

Zasady zwrotu towaru

 • Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.), Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.

 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, tzn. nieużywany. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru.

 • W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem odstąpienia od umowy (wzór poniżej) należy odesłać na adres: HAPIKADO, PIŁSUDSKIEGO 113E/13, 05-091 ZĄBKI.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat

Hapikado Marta Wieczorek,Piłsudskiego 113E/13, 05-091 Ząbki

tel. 509-017-564 lub 600-115-300, e-mail: sklep@hapikado.pl lub hapikado@wp.pl

Ja/ My* niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data odbioru towaru ...................................................................................................................

Imię i nazwisko Klienta(-ów) ........................................................................................................

Adres Klienta(-ów) .....................................................................................................................

Podpis konsumenta(ów) ............................................(tylko w przypadku przesłania wersji papierowej)

Data .........................................................................................................................................

W przypadku zgody zwrotu płatności na rachunek bankowy prosimy o podanie następujących danych:

Nr rachunku bankowego ..............................................................................................................

Imię i nazwisko oraz adres właściciela powyższego rachunku bankowego

.................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić

 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Pieniądze za zwrócony produkt Klient otrzyma niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

 • Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty) zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji na rachunek bankowy Klienta.


Reklamacje i Gwarancje

 • Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta (informacja przy opisie produktu). Sklep Hapikado nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 • W przypadku produktu, na który producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady.

 • Korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu.

 • Klient ma prawo również do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

 • W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu (na nr tel.: 509-017-564 lub e-mail.: sklep@hapikado.pl lub hapikado@wp.pl ) w celu ustalenia sposobu przesyłki reklamowanego towaru (adres uzależniony od rodzaju oraz producenta towaru).

 • Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 • Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

 • W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo do skorzystania z następujących uprawnień:

 • naprawa towaru/ wymiana towaru na wolny od wad

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów:

 • obniżenie ceny/ zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeśli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Zasady zwrotu towaru".

 • Reklamacji nie podlegają:

  • naturalne zużywanie się produktu

  • produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

Polityka prywatności


 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Hapikado Marta Wieczorek z siedzibą Ząbkach, przy ulicy Piłsudskiego 113E/13, wpisaną do rejestru ewidencji pod numerem REGON: 551079680, NIP: 757-139-17-47

 • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: hapikado@wp.pl

adres pocztowy: Hapikado, Piłsudskiego 113E/13, 05-091 Ząbki

 • Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta na naszej stronie hapikado.pl, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym hapikado.pl.

 • Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez hapikado.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • realizacji Twojego zamówienia
 • obsługi reklamacji na hapikado.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • adres email,
 • login, hasło (jeżeli chcesz założyć konto na hapikado.pl
 • nr telefonu

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z hapikado.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 • Jakie masz uprawnienia wobec Hapikado w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Hapikado; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy firmie kurierskiej, która dostarczy Twoje zamówienie.

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

Inne

 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom.

 • Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Hapikado oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 • Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

 • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.